Thiền Viện Vô Ưu 

 bird02.gifLiên Lạc về Thiền Viện Vô Ưu 

 

Quý Phật tử có thể liên lạc với chúng tôi 24 giờ một ngày bằng điện thư hoặc có thể dến Thiền Viện từ Thứ Hai đến Chủ Nhật từ 9:00 am-9:00 pm

Địa chỉ  liên lạc: Thiền Viện Vô Ưu 
 
1300 Church Ave
San Martin, CA 95046
(408) 683-4498
Địa chỉ email: vouuthienvien@yahoo.com

tv_map2.gif

 

 


Courtesy of: MapQuesttm