Thiền Viện Vô Ưu

 calendar_image.jpgSinh Hoạt

 

Lịch Tu Học của Ni Chúng và Phật Tử Năm 2017

1. Ni Chúng tu học và tọa thiền hàng ngày theo đúng Thanh Quy Thiền Viện Trúc Lâm, Việt nam.

2. Phật tử sinh hoạt mỗi sáng Chủ Nhật.

3. Lớp Thiền tiếng Anh sinh hoạt sáng Thứ Tư hàng tuần.

4. Lớp Việt Ngữ mỗi Tuần vào sáng Chủ Nhật.

5. Khóa Tu THANH THIẾU NIÊN mỗi tháng vào Chủ Nhật tuần thứ nhất.

6. Khóa tu Bát Quan Trai mỗi tháng vào Thứ Bảy tuần thứ ba.

7. Những ngày ĐẠI LỄ trong năm:

  • PHẬT ĐẢN: Chủ Nhật ngày 7.5.2017
  • VU LAN: Chủ Nhật ngày 27.8.2017
  • CHU NIÊN: Chủ Nhật ngày 12.11.2017

 8. Những KHÓA TU 3 ngày trong năm:

  •  Đại lễ Phật Đản: Từ ngày 28-29-30 tháng 4.2017
  • Đại lễ Vu Lan: Từ ngày 11-12-13 tháng 8.2017
  • Lễ Chu Niên:Từ ngày 10-11-12 tháng 11.2017

 9. Ni Chúng Thiền Viện VÔ ƯU an cư kiết hạ từ ngày 7.5.2017 đến ngày 27.8.2017

Lưu Ý: Xin liên lạc Thiền Viện để biết thêm chi tiết

 

 

 02/21/2008

Bài "Điều Bí Mật" được dịch ra bằng tiếng Anh

"The Secret of Life" do nhóm Phật Tử tại Thiền ViệnVô Ưu.

Dieu Bi Mat.pdf  [127.78K]
  


Sinh Nhật Thiền Viện Vô Ưu 6 Tuổi

tvvu6years.gif

 

Sinh Nhật Thiền Viện 

Vô Ưu 

8 Tuổi

TVVU_8Tuoi2.jpeg

 

Sinh Nhật Thiền Viện Vô Ưu 10 Tuổi

 

TVVU_10Tuoi.jpeg

 

http://tvvu.thienvienvouu.com/Invitations.php